הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2024 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web March 26, 2024. Best View Microsoft, Google Chrome, Edge, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

RS-232, RS-422, RS-485 (page 3)

USB-COM

USB-COM

מתאם USB ליציאה סריאלית אחת

פרטים נוספים . . . .

USB-C-COM-CBL מחבר USB type C ליציאה סריאלית אחת (RS-232)

USB-C-COM-CBL

ממיר מ- USB type C ליציאה סריאלית אחת (RS-232)

פרטים נוספים . . . .

USB-COM+

USB-COM+

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-232 אחת

פרטים נוספים . . . .

USB-COM-CBL

USB-COM-CBL

מתאם USB מיני ליציאה סריאלית RS-232 אחת

פרטים נוספים . . . .

USB-COM-M

USB-COM-M

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-232 אחת (תעשייתי)

פרטים נוספים . . . .

USB-COM-PL

מתאם USB מיני ליציאה סריאלית RS-232 אחת

USB-COM-CBL(OTG)

ממיר מ-USB לחיבור סריאלי RS-232  למערכות אנרואיד

פרטים נוספים…

USB-COM-PL

פרטים נוספים . . . .

USB-COM-SI-M

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-232 אחת (תעשייתי, מארז מתכתי) מבודד חשמלית

פרטים נוספים . . . .

USB-2COM

USB-2COM

מתאם USB לשתי יציאות סריאליות RS-232

פרטים נוספים . . . .

USB-2COM-M

מתאם USB מארז מתכת לשתי יציאות טוריות (סריאלי) RS-232 בחיבור DB-9

פרטים נוספים…

USB-2COM-PL

מתאם USB לשתי יציאות טוריות (סריאלי) RS-232 בחיבור DB-9

פרטים נוספים…

USB-2COM-SI-M

מתאם USB לשתי יציאות טוריות (סריאלי) RS-232 מבודדות באריזה מתכתית

פרטים נוספים…

USB-4COM

USB-4COM

מתאם USB לארבע יציאות סריאליות RS-232

פרטים נוספים . . . .

USB-8COM ממיר מ-USB ל-8 יציאות סריאליות RS-232 ואספקת מתח חיצונית

USB-8COM

ממיר מ-USB ל-8 יציאות סריאליות RS-232 ואספקת מתח חיצונית

פרטים נוספים . . . .

USB-COMi+

USB-COMi+

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-232/422/485 אחת, בחירת פרוטוקול עבודה על ידי מפסקים פנימיים

פרטים נוספים . . . .

USB-COMi+

USB-COMi+

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-232/422/485 אחת, בחירת פרוטוקול עבודה על ידי מפסקים פנימיים

פרטים נוספים . . . .

USB-COMi+2

USB-COMi+2

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-422/485 אחת, בחירת פרוטוקול עבודה על ידי מפסקים פנימיים

פרטים נוספים . . . .

USB-COMi-CBL

ממיר מ-USB ליציאה סריאלית אחת של RS-422/485 עם כבל

 

פרטים נוספים…

USB-COMi-CBL ממיר מ-USB ליציאה סריאלית אחת של RS-422/485 עם כבל USB-COMi-M

USB-COMi-M

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-232/422/485 אחת (תעשייתי)

פרטים נוספים . . . .

USB-COMi-PL ממיר פלאג-אין מ-USB ליציאה סריאלית אחת של RS-422/485 עם חיבור Terminal Block

USB-COMi-PL

ממיר פלאג-אין מ-USB ליציאה סריאלית אחת של RS-422/485 עם חיבור Terminal Block

פרטים נוספים …

USB-COMi-PL ממיר פלאג-אין מ-USB ליציאה סריאלית אחת של RS-422/485 עם חיבור Terminal Block

USB-COMi-PRO

מתאם USB ליציאה סריאלית אחת של RS-232/422/485 מבודד באריזה מתכתית

פרטים נוספים …

USB-COMi-SI

USB-COMi-SI

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-422/485 אחת מבודד אופטית והגנת ברק

פרטים נוספים . . . .

USB-COMi-TB

USB-COMi-TB

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-422/485 אחת תעשיתי

USB-COMi-SI-M

USB-COMi-SI-M

מתאם USB ליציאה סריאלית RS-422/485 אחת מבודד אופטית

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

USB-2COMI-M

USB-2COMI-M

מתאם USB לשתי יציאות סריאלית RS-422/485

USB-2COMI-SI-M

מתאם USB לשתי יציאות סריאלית RS-422/485 מבודד

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

USB-COMi-PL ממיר פלאג-אין מ-USB ליציאה סריאלית אחת של RS-422/485 עם חיבור Terminal Block

USB-2COMi-PRO

מתאם USB לשתי יציאות סריאליות  של RS-232/422/485 מבודד באריזה מתכתית

פרטים נוספים …

USB-4COMi-SI-M

USB-4COMi-SI-M

מתאם USB לארבע יציאות סריאלית RS-422/485

פרטים נוספים . . . .

USB-4COMI-M

USB-4COMI-M

מתאם USB לארבע יציאות סריאלית RS-422/485

פרטים נוספים . . . .

USB-4COMi-SI-M

USB-8COMi-M

מתאם USB לשמונה יציאות סריאלית RS-422/485

פרטים נוספים . . . .

USB2-4COM-M

USB2-4COM-M

מתאם USB לארבע יציאות סריאליות RS-232, מתכתי

USB2-4COM-M-CBL

USB2-4COM-M-CBL

מתאם USB לארבע יציאות סריאליות RS-232, מתכתי עם כבל מפצל, חיבור לפסי DIN

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

USB2-4COM-SI-M

ממיר מהיר מ-USB לארבע יציאות סריאליות RS-232 במארז מתכתי ובידוד אופטי

פרטים נוספים…

USB2-4COM-SI-M ממיר מהיר מ-USB לארבע יציאות סריאליות RS-232 במארז מתכתי ובידוד אופטי USB2-4COMi-M-CBL

USB2-4COMi-M-CBL

מתאם USB לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485, מתכתי עם כבל מפצל, חיבור לפסי DIN

פרטים נוספים . . . .

USB2-8COM-M

USB2-8COM-M

מתאם USB לשמונה יציאות סריאליות RS-232

USB2-8COM-M-CBL

USB2-8COM-M-CBL

מתאם USB לשמונה יציאות סריאליות RS-232, מתכתי עם כבל מפצל, חיבור לפסי DIN

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

USB2-16COM-M-CBL

USB2-16COM-M-CBL

מתאם USB לשש עשרה יציאות סריאליות RS-232, מתכתי עם כבל מפצל, חיבור לפסי DIN

פרטים נוספים . . . .

USB2-100TX

USB-TTL

ממיר מ- USB לחיבור סריאלי ברמות TTL

פרטים נוספים . . . .

USB-4485-M

מתאם 4 יציאות Half Duplex מ- USB ל- RS-485 עם יציאות כוח

 

פרטים נוספים…

USB2-4COMi-SI-TB ממיר מהיר מ-USB לארבע יציאות סריאליות עם מארז מתכתי, בידוד אופטי ו-Terminal B;ock

USB2-4COMi-SI-TB

ממיר מהיר מ-USB לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם מארז מתכתי, בידוד אופטי ו-Terminal Block

פרטים נוספים …

USB2-4COMi-TB

ממיר מהיר מ- USB לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485 במארז מתכתי ועם Terminal Block

פרטים נוספים…

USB2-4COMi-TB ממיר מהיר מ- USB לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485 במארז מתכתי ועם Terminal Block USB-COMi-PL ממיר פלאג-אין מ-USB ליציאה סריאלית אחת של RS-422/485 עם חיבור Terminal Block

USB2-8COMi-TB

ממיר מהיר מ-USB לשמונה יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם Terminal Block ומארז מתכת

פרטים נוספים …

USB2-8COMi-SI-TB

ממיר מהיר מ-USB לשמונה יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם Terminal Block, מארז מתכת ובידוד אופטי

פרטים נוספים…

USB2-8COMi-SI-TB ממיר מהיר מ-USB לשמונה יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם Terminal Block, מארז מתכת ובידוד אופטי

חזור לדף 1