הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2024 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web March 26, 2024. Best View Microsoft, Google Chrome, Edge, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

Dediprog Backup Boot Flash Modules

BBF-DIP

Backup Boot Flash Module - DIP Socket

CardMan 4321

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

BBF-8N

Backup Boot Flash Module SO8N Socket - 150mil

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

BBF-16W

Backup Boot Flash Module SO16W Socket - 300mil

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

DDF-D8W

Backup Boot Flash Module Dual SO8W Socket - 207mil

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

BBF-8W

Backup Boot Flash Module SO8W Socket - 270mil

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

BBFQUAD-8W

Backup Boot Flash Modulel  SO8W support quad IO

פרטים נוספים . . . .