הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2024 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web March 26, 2024. Best View Microsoft, Google Chrome, Edge, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

Dediprog Backup Boot Flash Kit

SBK-01

Backup Boot Flash kit - include BBF8W and SF100 Programmer

CardMan 4321

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

SBK-03

Backup Boot Flash kit include BBF-16W and SF100 Programmer

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

SBK-09

Backup Boot Flash kit include BBF-8N and SF100 Programmer

פרטים נוספים . . . .

CardMan 4321

SBK-05

Backup Boot Flash kit include BBF-D8W and SF100 Programmer

פרטים נוספים . . . .