הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

USB Extension

EXT1T

EXT1T

מאריך USB1.1

פרטים נוספים . . . .

NW-101

NW-101

התקן USB מאריך ומשתף מעל קווי CAT5 RJ-45 גיגה

פרטים נוספים . . . .

U1EXT4U

U1EXT4U

מאריך USB לארבעה יציאות

פרטים נוספים . . . .

HUB-1600i-RM מרכזת עם 12 חיבורי USB3.0 במארז מתכתי להתקנה בארון

HUB-1600i-RM

מרכזת עם 12 חיבורי USB3.0 במארז מתכתי להתקנה בארון

 

פרטים נוספים . . . .

HUB-1230i

מרכזת עם 12 חיבורי USB3.0 במארז מתכתי

HubCOM-880i-RM

מרכזת עם 8 חיבורי USB ו-8 חיבורי RS-232 באריזה מתכתית להתקנה בארון

פרטים נוספים….

HubCOM-880i-RM מרכזת עם 8 חיבורי USB ו-8 חיבורי RS-232 באריזה מתכתית להתקנה בארון HUB-1230I מרכזת עם 12 חיבורי USB3.0 במארז מתכתי

פרטים נוספים …

UB-109

UB-109

מחבר USB2.0 ללוח אם עם שתי יציאות סוג A

פרטים נוספים . . . .