הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

USB

AUSB4P/R

AUSB4P/R

כרטיס המרה מ- USB לארבע יציאות ממסרים וארבעה כניסות דיגיטאליות מבודדות אופטית

AUSB14ADDA

AUSB14ADDA

כרטיס המרה מ- USB לאיסוף כניסות ויציאות אנלוגיות ודיגיטליות ברזולוציה (אנלוגי) של 14 ביט

AUSB16ADDA

AUSB16ADDA

כרטיס המרה מ- USB לאיסוף כניסות ויציאות אנלוגיות ודיגיטליות ברזולוציה (אנלוגי) של 16 ביט

 

AUSB8PHOTO

AUSB8PHOTO

כרטיס המרה מ- USB לשמונה כניסות דיגיטאליות מבודדות אופטית

AUSB8P/R

AUSB8P/R

כרטיס המרה מ- USB לשמונה יציאות ממסרים ושמונה כניסות דיגיטאליות מבודדות

AUSB8RELAY

AUSB8RELAY

כרטיס המרה מ- USB לשמונה יציאות ממסרים

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

AUSB16RELAY

AUSB16RELAY

כרטיס המרה מ- USB ל-16 יציאות ממסרים

AUSB32PHOTO

AUSB32PHOTO

כרטיס המרה מ- USB ל-32 כניסות דיגיטאליות מבודדות אופטית

AUSB16PI/O

AUSB16PI/O

כרטיס המרה מ- USB ל-16 כניסות ויציאות דיגיטאליות אופטיות מבודדות

AUSB16PHOTO

AUSB16PHOTO

כרטיס המרה מ- USB ל-16 כניסות דיגיטליות מבודדות אופטית

AUSB16P/R

AUSB16P/R

כרטיס המרה מ- USB ל-16 יציאות ממסרים ול-16 כניסות דיגיטליות מבודדות

AUSB32RELAY

AUSB32RELAY

כרטיס המרה מ- USB ל-32 יציאות ממסרים

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

AUSBINDUSTRIAL

AUSBINDUSTRIAL

כרטיס המרה מ- USB ל-8 יציאות וכניסות דיגיטליות ו- 8 כניסות אנלוגיות

AUSBLABKIT

AUSBLABKIT

כרטיס המרה מ- USB ל-8 יציאות וכניסות דיגיטליות ו- 8 כניסות אנלוגיות (קיט)

AUSBSTARTER

AUSBSTARTER

כרטיס המרה מ- USB ל-8 יציאות וכניסות דיגיטליות ו- 8 כניסות אנלוגיות (התחלתי)

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

USB-DA

מודול לאיסוף ובקרת נתונים של 10 פורטים בחיבור USB

 

פרטים נוספים…