הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

HXSP-2108E-M

TCP/IP

HXSP-2108E-M

ממיר מ- TCP/IP לחיבור טורי בממשק TTL

פרטים נוספים . . . .

Netcom 113

Netcom 113

שרת TCP/IP  עם יציאה של RS-232/422/485 בחיבור DB9

פרטים נוספים . . . .

IP-COMi-M

IP-COMi-M

חיבור רשת ליציאת RS-232/RS-422/RS-485

פרטים נוספים . . . .

E-P132-100

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

E-P332

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

E-P432

שרת TCP/IP  עם ארבעה יציאות סריאליות בתקנים RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

Netcom 413

Netcom 413

שרת TCP/IP עם 4 יציאות של RS-232/422/485 בחיבור DB9

פרטים נוספים . . . .

Netcom 813

Netcom 813

שרת TCP/IP מוגן עם 8 יציאות של RS-232/422/485 בחיבור DB9

פרטים נוספים . . . .

WPC-332

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם ארבעה יציאות של RS-232/422/485

פרטים נוספים…

WPC-132-RTC

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

WPC-232

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם שתי יציאות של RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

HXSP-2108E-B

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-422/485

פרטים נוספים…

E-P232-X

שרת TCP/IP  עם שתי יציאות סריאליות בתקנים RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

HXSP-1001

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

 

פרטים נוספים . . . .

HXSP-1004B

שרת TCP/IP  עם ארבע יציאות סריאליות בתקן RS-422/485

פרטים נוספים …

HXSP-1008B

שרת TCP/IP  עם שמונה יציאות סריאליות בתקן RS-422/485

פרטים נוספים …

NCOM-113

 

סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-232/422/485

פרטים נוספים…

NCOM-113 סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-232/422/485 NCOM-112 סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-422/485

NCOM-112

סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-422/485

פרטים נוספים …

NCOM-212 סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-422/485

NCOM-212

סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-422/485

פרטים נוספים …

NCOM-213 סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485

NCOM-213

סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485

פרטים נוספים …

NCOM-412 סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-422/485

NCOM-412

סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-422/485

פרטים נוספים …

NCOM-413

 

סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485

פרטים נוספים…

NCOM-413 סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485