הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

TCP/IP

Netcom 111

Netcom 111

שרת TCP/IP עם יציאה אחת של RS-232 בחיבור DB9

Netcom 113

Netcom 113

שרת TCP/IP  עם יציאה של RS-232/422/485 בחיבור DB9

HXSP-2108E-M

HXSP-2108E-M

ממיר מ- TCP/IP לחיבור טורי בממשק TTL

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

IP-COM-M

IP-COM-M

חיבור רשת ליציאת RS-232

פרטים נוספים . . . .

IP-COMi-M

IP-COMi-M

חיבור רשת ליציאת RS-232/RS-422/RS-485

פרטים נוספים . . . .

Netcom 211

Netcom 211

שרת TCP/IP עם שתי יציאות של RS-232 בחיבור RJ-45

פרטים נוספים . . . .

E-P132-100

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

E-P332

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

Netcom 813

Netcom 813

שרת TCP/IP מוגן עם 8 יציאות של RS-232/422/485 בחיבור DB9

Netcom 411

Netcom 411

שרת TCP/IP עם 4 יציאות של RS-232 בחיבור DB9

Netcom 413

Netcom 413

שרת TCP/IP עם 4 יציאות של RS-232/422/485 בחיבור DB9

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

WPC-332

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם ארבעה יציאות של RS-232/422/485

פרטים נוספים…

STE-232

חיבור RS-232 על פני חיבור אינטרנט

פרטים נוספים…

WPC-132-RTC

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

WPC-232

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם שתי יציאות של RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

HXSP-1008A

 

שרת TCP/IP  עם שמונה יציאות סריאליות בתקן RS-232

פרטים נוספים…

HXSP-1004A

שרת TCP/IP  עם ארבע יציאות סריאליות בתקן RS-232

פרטים נוספים . . . .

HXSP-1002A

שרת TCP/IP  עם שתי יציאות סריאליות בתקן RS-232

פרטים נוספים…

HXSP-1001

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

 

פרטים נוספים . . . .

E-P232-X

שרת TCP/IP  עם שתי יציאות סריאליות בתקנים RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

E-P432

שרת TCP/IP  עם ארבעה יציאות סריאליות בתקנים RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

HXSP-2108E-A

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232

פרטים נוספים…

NCOM-211 סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-232

NCOM-211

סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-232

פרטים נוספים …

NCOM111 סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-232

NCOM-111

סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-232

פרטים נוספים . . . .

NCOM-411 סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-232

NCOM-411

סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-232

פרטים נוספים …

NCOM-113

 

סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-232/422/485

פרטים נוספים…

NCOM-113 סרבר אטרנט ליציאה סריאלית אחת בחיבור  RS-232/422/485 NCOM-213 סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485

NCOM-213

סרבר אטרנט לשתי יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485

פרטים נוספים …

NCOM-413

 

סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485

פרטים נוספים…

NCOM-413 סרבר אטרנט לארבע יציאות סריאליות בחיבור  RS-232/422/485