הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

TCP/IP

X-301

WebRelay Dual - בקר ממסרים IP לבקרה מרחוק עם תיזמון ארועים

פרטים נוספים …

X-310

בקר מתוכנת לבקרה אינטרנט

פרטים נוספים . . . .

X-WR-4R3

WebRelay - בקר IP לבקרה מרחוק של 4 ממסרים

פרטים נוספים…

X-WR-1R12

WebRelay - מודול IP עם ממסר וכניסה אחת

פרטים נוספים . . . .

X-WR-10R12

WebRelay-10/WebRelay-10 Plus - בקר ממסרים לקרת IP מרוחקת בדירוג תעשיתי

פרטים נוספים …

X-332-24I

 

בקר I/O מתקדם לבקרת אינטרנט

פרטים נוספים…

X-DAQ-5I

בקר IP ל-5 כניסות דיגיטאליות

פרטים נוספים …

X-DAQ-2R1-4T

מודול טמפרטורה - מעקב טמפרטורה ברשת אינטרנט IP

פרטים נוספים …

X-300

מודול אינטרנט IP לבקרת טמפרטורה וטרמוסטטים

פרטים נוספים …

X18s

יחידת הרחבה ל-10 ממסרי זרם גבוה

פרטים נוספים…

X19s

יחידת הרחבה ל-16 ממסרים, 16 כניסות דיגיטאליות ו-4 כניסות אנלוגיות

פרטים נוספים…

X20s

יחידת הרחבה ל-6 ממסרים ו-8 כניסות דיגיטאליות

פרטים נוספים …

X-340-A

Smart Storm - יחידת בקרת השקיה מבוקרת אינטרנט IP

פרטים נוספים…

X-317-I

יחידת אינטרנט IP ליציאות אנלוגיות

 

פרטים נוספים…

X-320-I

יחידת איסוף ובקרה אינטרנטית IP בדירוג תעשיתי/מעבדתי גבוה

פרטים נוספים…

XRDI-WS3

WebSwitch/WebSwitch Plus - יחידת מבוקרת אינטרנט IP למפסקי מתח ואתחול ציוד

פרטים נוספים…

X-600M-I

בקר אינטרנט Web IP לציוד I/O

פרטים נוספים …

X12s

יחידת הרחבה ל-8 ממסרים

פרטים נוספים…

X11s

יחידת הרחבה לממסרי זרם גבוה

 

פרטים נוספים…

X-DAQ-8A5-I

בקר אינטרנט IP לבקרת כניסות אנלוגיות

פרטים נוספים …

X13s-K

יחידת הרחבה לטרמוכפלים (thermocouple)

פרטים נוספים…

X-15s

יחידת הרחבה לשמונה כניסות דיגיטאליות

פרטים נוספים …

X16s

יחידת הרחבה ל-8 כניסות אנלוגיות

פרטים נוספים …

X17s

יחידת הרחבה ל-4 ממסרים ו-4 כניסות

פרטים נוספים …

ED-008

סרבר אטרנט ל-8 קווי IO דיגטליים

פרטים נוספים …

ED-004

סרבר אטרנט ל-4 קווי IO דיגטליים וחיבור RS-232 אחד

פרטים נוספים….

ED-504

סרבר אטרנט וסויץ ל-4 קווי IO דיגטליים וחיבור RS-232/422/485

פרטים נוספים . . . .

ED-204

סרבר אטרנט וסויץ ל-4 קווי IO דיגטליים וחיבור RS-232 אחד

פרטים נוספים…

ED-038

סרבר אטרנט ל-3 ממסרים ו-3 קוי כניסה דיגטליים

 

פרטים נוספים . . . .

ED-538

סרבר אטרנט ל-4 ממסרים, 8 כניסות דיגיטליות ומעבר RS-485

פרטים נוספים …

ED-527

 

סרבר אטרנט ל-16 יציאות דיגיטליות ומעבר RS-485

פרטים נוספים…

ED-516

סרבר אטרנט ל-16 כניסות דיגיטליות ומעבר RS-485

פרטים נוספים …

ED-549

סרבר אטרנט ל-8 כניסות אנלוגיות ומעבר RS-485

פרטים נוספים …

ED-588

סרבר אטרנט ל-8 כניסות דיגיטליות, 8 יציאות דיגיטליות ומעבר RS-485

פרטים נוספים …