הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

RS-232 הינו תקן העברת נתונים בינאריים בחיבור סריאלי טורי, המשמש מערכות עיבוד נתונים בין ציוד מסוג DTE (ציוד מסוף נתונים) לבין ציוד מסוג  DCE (ציוד הספקת נתונים). התקן הזה נפוץ בעיקר במערך היציאות הטוריות במחשב, בקרי תקשורת נתונים ועוד.

תקן ITU-T דומה הוא V.24.

RS-232

קווי מוצר