הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCMCIA

 

Cipher UDD (Ultra DigiDrive)

 

Internal UDD™ (Ultra DigiDrive)

 

Pocket Ultra DigiDrive / 4-Slot UDD

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

CTXA1101

CTXA1101

מתאם PCMCIA CardBus (מארח) לאקספרסקרד (ציוד)

פרטים נוספים . . . .