הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCIe/104

810

כרטיס Frame Grabber PCIe לארבעה ערוצים עם תפיסת אודיו

פרטים נוספים …

811

כרטיס Frame Grabber PCIe לארבעה ערוצים עם תפיסת אודיו

 

פרטים נוספים…

812

כרטיס Frame Grabber ל-8 ערוצים

פרטים נוספים …

817

כרטיס Frame Grabber ל-16 ערוצים עם מפסק Crosspoint 16x4

 

פרטים נוספים…

819

כרטיס 16 ערוצים H.264 Encoder עם מפסק Crosspoint 16x4

פרטים נוספים …