הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCI

 

כרטיס Low Profile אוניברסאלי (UPCI) עם מספר יציאות RS-422/485

UPCI-200Li-Si

UPCI-200Li-Si

 כרטיס PCI אוניברסאלי עם 2 פורטים טוריים (RS-232,RS-485,RS-422) עם בידוד

פרטים נוספים . . . .

UPCI-400I

UPCI-400I

כרטיס PCI אוניברסאלי עם 4 פורטים טוריים (RS-232,RS-485,RS-422)

פרטים נוספים . . . .

UPCI-800i

פרטים נוספים . . . .

UPCI-800i

כרטיס PCI עם 8 יציאות סריאליות  RS-232, RS-422,RS-485

פרטים נוספים . . . .

UPCI-200Li

UPCI-200Li

כרטיס PCI אוניברסאלי עם 2 פורטים טוריים (RS-232,RS-485,RS-422)

פרטים נוספים . . . .