הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCI

 

כרטיסי Low Profile אוניברסאלי (UPCI) עם מספר יציאות RS-232

IO-104

IO-104

כרטיס PCI Low Profile עם ארבע יציאות RS-232

UPCI-200L

UPCI-200L

כרטיס UPCI עם 2 יציאות טוריות RS-232

UPCI-200L+

UPCI-200L+

כרטיס UPCI עם 2 יציאות טוריות RS-232 עבור ציוד POS

UPCI-200Li

UPCI-200Li

כרטיס PCI אוניברסאלי עם 2 פורטים טוריים (RS-232,RS-485,RS-422)

UPCI-200Li-Si

UPCI-200Li-Si

 כרטיס PCI אוניברסאלי עם 2 פורטים טוריים (RS-232,RS-485,RS-422) עם בידוד

UPCI-400LI

UPCI-400LI

כרטיס PCI אוניברסאלי עם 4 פורטים טוריים (RS-232,RS-485,RS-422)

UPCI-400LS

UPCI-400LS

כרטיס UPCI עם 4 יציאות סריאליות בחיבור צמה

IO-112

IO-112

כרטיס PCI/PCI-e Low Profile עם שתי יציאות RS-232

IO-114

IO-114

כרטיס PCI/PCI-e Low Profile עם ארבע יציאות RS-232

IO-118

IO-118

כרטיס PCI/PCI-e Low Profile עם שמונה יציאות RS-232

UPCI-800i

UPCI-800i

כרטיס PCI עם 8 יציאות סריאליות  RS-232, RS-422,RS-485

UPCI-800LS

UPCI-800LS

כרטיס PCI אוניברסאלי עם 8 פורטים טוריים (RS-232)

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

UPCI-400L

UPCI-400L

כרטיס PCI אוניברסאלי עם 4 פורטים טוריים (RS-232)

פרטים נוספים . . . .