הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCI

DIO-3216B

DIO-3216B

כרטיס PCI לחיבור 32 ערוצי I/O דיגטליים, מהם 16 ערוצי כניסה ו- 16 ערוצי יציאה עם בידוד אופטי

AIO-3321

AIO-3321

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

AIO-3322

AIO-3322

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

AIO-3312

AIO-3312

כרטיס PCI לחיבור 24 ערוצי כניסה אנלוגיים

AIO-3311

AIO-3311

כרטיס PCI לחיבור 16 ערוצי כניסה אנלוגיים

AIO-3320

AIO-3320

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

DIO- 3208A

DIO- 3208A

כרטיס PCI לחיבור 16 ערוצי I/O דיגיטליים, מהם 8 ערוצי כניסה  עם בידוד אופטי  ו- 8 ערוצי יציאה עם ממסרים

AIO-3310

AIO-3310

כרטיס PCI לחיבור 8 ערוצי כניסה אנלוגיים

DIO-3248

DIO-3248

כרטיס PCI לחיבור 64 ערוצי I/O דיגיטליים, מהם 48 ערוצי כניסה ו- 16 ערוצי יציאה עם בידוד אופטי

DIO-3232

DIO-3232

כרטיס PCI לחיבור 64 ערוצי I/O דיגיטליים, מהם 32 ערוצי כניסה ו- 32 ערוצי יציאה עם בידוד אופטי

DIO-3264

DIO-3264

כרטיס PCI לחיבור 64 ערוצי כניסה דיגיטליים, עם בידוד אופטי

AIO-3323

AIO-3323

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

AIO-3382

AIO-3382

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים עם 8 ערוצי כניסה אנלוגיים, 16 ערוצי TTL, ו- 2 ערוצי שעון/ספירה

AIO-3382A

AIO-3382A

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים עם 8 ערוצי כניסה אנלוגיים, 16 ערוצי TTL, ו- 2 ערוצי שעון/ספירה

AIO-3382B

AIO-3382B

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים עם 8 ערוצי כניסה אנלוגיים, 16 ערוצי TTL, ו- 2 ערוצי שעון/ספירה

AIO-3384

AIO-3384

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

AIO-3384AA

AIO-3384AA

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

AIO-3384AB

AIO-3384AB

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

AIO-3384BB

AIO-3384BB

כרטיס PCI לחיבור ערוצי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .