הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCI-e

SERPE-2400S

כרטיס PCIe נמוך עם ארבע יציאות RS-422/485 מהירות והגנת ברק ל-600W

פרטים נוספים …

SERPE-2800S

כרטיס PCIe נמוך עם שמונה יציאות RS-422/485 מהירות והגנת ברק ל-600W

פרטים נוספים …

PX-346

כרטיס PCIe (אקספרס) נמוך עם ארבעה פורטים RS-422/485 מבודדים אופטית

פרטים נוספים …

PX-335

 

כרטיס PCIe (אקספרס) נמוך עם ארבעה פורטים RS-422/485

פרטים נוספים…

PX-368

כרטיס PCIe (אקספרס) עם ארבעה פורטים RS-422/485 מבודדים אופטית

פרטים נוספים …

PCIe-200i-SI

כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

פרטים נוספים…

PCIe-200i-SI כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי PCIe-400i כרטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-422/485

PCIe-400i

כרטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-422/485

פרטים נוספים …

PCIe-400i-SI כרטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

PCIe-400i-SI

כרטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

פרטים נוספים . . . .

PCIe-200i

כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-422/485

פרטים נוספים….

PCIe-200i כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-422/485

PCIe-800i

כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-422/485

 

פרטים נוספים…

PCIe-800i כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-422/485

PCIe-800i-SI

כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

 

פרטים נוספים…

PCIe-800i-SI כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי