הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCI-e

 

כרטיס PCI-e עם שתי/ארבע יציאות RS-232

IO-109

IO-109

כרטיס ליציאות טוריות RS-232 בפורמט מיני PCIe

IO-107

IO-107

כרטיס PCI-e ל-4 יציאות סריאליות טוריות RS-232 עם יציאות 5V

HX-411

HX-411

כרטיס PCIe עם שתי יציאות סריאליות RS-232 ויציאת מדפסת (מקבילית) אחת

פרטים נוספים . . . .

IO-112

IO-112

2 יציאות RS-232 עם הספקת 5 וולט בכרטיס נמוך לחיבור PCI או PCIe

פרטים נוספים . . . .

IO-114

IO-114

4 יציאות RS-232 עם הספקת 5 וולט בכרטיס נמוך לחיבור PCI או PCIe

IO-118

IO-118

8 יציאות RS-232 עם הספקת 5 וולט בכרטיס נמוך לחיבור PCI או PCIe

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

PX-346

כרטיס PCIe (אקספרס) נמוך עם ארבעה פורטים RS-422/485 מבודדים אופטית

פרטים נוספים …

PX-335

 

כרטיס PCIe (אקספרס) נמוך עם ארבעה פורטים RS-422/485

פרטים נוספים…

PX-368

כרטיס PCIe (אקספרס) עם ארבעה פורטים RS-422/485 מבודדים אופטית

פרטים נוספים …

PCIe-400

כרטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-232

פרטים נוספים…

PCIe-800

כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-232

פרטים נוספים …

PCIe-200

כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-232

 

פרטים נוספים …

PCIe-400 רטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-232 PCIe-800 כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-232 PCIe-200 כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-232

PCIe-200i-SI

כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

פרטים נוספים…

PCIe-200i-SI כרטיס PCIe לשתי יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי PCIe-400i-SI כרטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

PCIe-400i-SI

כרטיס PCIe לארבע יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

פרטים נוספים . . . .

PCIe-800i-SI

כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

 

פרטים נוספים…

PCIe-800i-SI כרטיס PCIe לשמונה יציאות סריאליות RS-232/422/485 עם בידוד אופטי

PCIe-1600

כרטיס PCIe לשש עשרה יציאות סריאליות RS-232

פרטים נוספים…

PCIe-1600 כרטיס PCIe לשש עשרה יציאות סריאליות RS-232