הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

PCI-e

HX-411

HX-411

כרטיס PCIe עם שתי יציאות סריאליות RS-232 ויציאת מדפסת (מקבילית) אחת

 

כרטיסי PCI-e עם מספר יציאות RS-232 ו/או יציאות מדפסת מקביליות

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

PARPE-1100

PARPE-1100

כרטיס PCIe עם יציאה מקבילית ותמיכה  בכתובות IRQ של 278 ו-378

פרטים נוספים . . . .