הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

יציאה מקבילית (מדפסת) הינה סוג ממשק שניתן למצוא בציוד מחשבים ו/או מכשירים לשליטה לצוקך חיבור ציוד היקפי שונהם ו/או שידור נתונים בערוצים מקבילים. לפעמים יציאה זו משמשת עבור פלגי אבטחה ועוד. הממשק ידוע גם בשם יציאת מדפסת או יציאת Centronics. תקן IEEE 1284 מגדיר את הגרסה דו-כיוונית של היציאה.

 

הערה: התקני USB לא יתמכו בפלגי אבטחה

Parallel (1284) ports

קווי מוצר