הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

New Products

((14 May 2015)

SLNX1011

מחבר המרה בין חיבור דיסק SATA לחיבור NGFF M.2

מחבר המרה בין חיבור דיסק SATA לחיבור NGFF M.2

 

פרטים נוספים …

SLMA3600

ממיר מחיבור מיני PCIe לחיבור PCIe

ממיר מחיבור ניני PCIe לחיבור PCIe

פרטים נוספים …

SLMA3020

כרטיס מיני PCIe ליציאות מקביליות (מדפסת)

כרטיס מיני PCIe ליציאה מקבילית (מדפסת)

פרטים נוספים …

SLMA3200

ממיר מאקספרס קרד לחיבור מיני PCIe

 

ממיר מחיבור אקספרס קרד לחיבור מיני PCIe  

 

פרטים נוספים …

SLMA3630

מחבר לחיבור כרטיס PCIe מחיבור מיני PCIe עם כבל כסף

מחבר לחיבור כרטיס PCIe מחיבור מיני PCIe עם כבל כסף

פרטים נוספים….

EK-102R5

SLMA3010

כרטיס מיני PCIe ליציאות סריאליות

כרטיס מיני PCIe לשתי יציאות טוריות סריאליות

פרטים נוספים . . . .

USB2-100TX

SLNX1025

מתאם בין חיבור PCIe X4 לחיבור NGFF M.2

מתאם בין חיבור PCIe X4 לחיבור NGFF M.2

 

פרטים נוספים . . . .

SLMA3610

מארז לשני כרטיסי PCIe מחיבור מיני PCIe

מארז לחיבור שני כרטיסי מחשב בחיבור PCIe מחיבור מיני PCIe

פרטים נוספים …

SLMA-1002

SLMA3710

מארז לשני כרטיסי PCI מחיבור מיני PCIe

מארז לחיבור שני כרטיסי PCI מחיבור מיני PCIe אחד

פרטים נוספים …

SLMA-1002

SLMA3900

מחבר מאריך לחיבור מיני PCIe

מחבר מאריך לחיבור מיני PCIe

פרטים נוספים …

SLMA3700

מחבר לשני כרטיסי PCIe מחיבור מיני PCIe

מחבר לשני כרטיסי PCIe מחיבור מיני PCIe

פרטים נוספים….

SLMA-1003

מתאם SATA USB למיני PCIe

ממיר קוי USB2.0 ו- SATA לחיבור מיני PCIe

פרטים נוספים…

SLMA3030

כרטיס מיני PCIe לשתי יציאות סריאליות ויציאה מקבילית

כרטיס מיני PCIe לשתי יציאות סריאליות (טוריות) ויציאת מקבילית (מדפסת) אחת

פרטים נוספים…

SLMA3905

כבל מאריך לחיבור מיני PCIe

 

כבל מאריך לחיבור כרטיסי מיני PCIe

 

פרטים נוספים…

SLMA3620

מחבר לחיבור כרטיס PCIe ויציאת USB מחיבור מיני PCIe

מחבר לחיבור כרטיס PCIe ויציאת USB מחיבור מיני PCIe

פרטים נוספים…

SLNX1023

מתאם בין שני חיבורי לוח אם בתקן USB3.0 לחיבור NGFF M.2

 

מתאם בין שני חיבורי לוח אם בתקן USB3.0 לחיבור NGFF M.2

 

 

פרטים נוספים…

SLNX1022

מתאם בין חיבור לוח אם בתקן USB3.0 לחיבור NGFF M.2

 

מתאם בין חיבור לוח אם בתקן USB3.0 לחיבור NGFF M.2

 

 

פרטים נוספים…

SLNX1024

מתאם בין חיבור USB3.0 לחיבור NGFF M.2

מתאם בין חיבור USB3.0 לחיבור NGFF M.2

 

פרטים נוספים…

USB2-100TX

SLNX2000

מתאם בין חיבור PCIe לחיבור NGFF M.2

מתאם בין חיבור PCIe לחיבור NGFF M.2

 

 

פרטים נוספים . . . .

SLNX1026

מתאם בין חיבור PCIe לחיבור NGFF M.2

 

מתאם בין חיבור PCIe לחיבור NGFF M.2

 

 

פרטים נוספים…

SLNX1027

מתאם בין חיבור SATA צר לחיבור NGFF M.2

מתאם בין חיבור SATA צר (חיבור דיסקים 1.8 ו- 2.5 אינטש) לחיבור NGFF M.2

פרטים נוספים…

USB2-100TX

SLPS072

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 בחיבור 90 מעלות

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 בחיבור 90 מעלות

 

 

פרטים נוספים . . . .

SLPS059

מחבר (ריזר) ל- PCIe X16

 

מחבר (ריזר) ל- PCIe X16

 

 

פרטים נוספים…

SLPS0071

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 עם כבל FFC

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 עם כבל FFC

פרטים נוספים…

USB2-100TX

SLPS077

מחבר (ריזר) ל- PCIe X16 עם כבל כסף

מחבר (ריזר) ל- PCIe X16 עם כבל כסף

 

 

פרטים נוספים . . . .

SLPS073

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 עם כבל כסף

 

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 עם כבל כסף

 

 

 

פרטים נוספים…

SLPS074

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 ולוח מודפס ארוך

מחבר (ריזר) ל- PCIe X1 ולוח מודפס ארוך

פרטים נוספים…

USB2-100TX

SLPS142

מחבר (ריזר) ל- PCIe X16  מחיבור X4

מחבר (ריזר) ל- PCIe X16  מחיבור X4

 

 

פרטים נוספים . . . .

SLPS094

מחבר (ריזר) מ-PCIe לשני ערוצי PCI עם כבל כסף

 

מחבר (ריזר) מ-PCIe לשני ערוצי PCI עם כבל כסף

 

 

פרטים נוספים…

SLPS133

מחבר (ריזר) מ- PCIe X1 ל-X16 עם כבל USB3.0

מחבר (ריזר) מ- PCIe X1 ל-X16 עם כבל USB3.0

 

פרטים נוספים…