הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

New Products

(10 July 2016)

HXSP-1008B

שרת TCP/IP  עם שמונה יציאות סריאליות בתקן RS-422/485

פרטים נוספים …

HXSP-2108E-A

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232

פרטים נוספים…

HXSP-1008A

 

שרת TCP/IP  עם שמונה יציאות סריאליות בתקן RS-232

פרטים נוספים…

HXSP-1004B

שרת TCP/IP  עם ארבע יציאות סריאליות בתקן RS-422/485

פרטים נוספים …

HXSP-1004A

שרת TCP/IP  עם ארבע יציאות סריאליות בתקן RS-232

פרטים נוספים . . . .

HXSP-1002A

שרת TCP/IP  עם שתי יציאות סריאליות בתקן RS-232

פרטים נוספים…

HXSP-1001

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

 

פרטים נוספים . . . .

HXSP-2108E-B

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-422/485

פרטים נוספים…

HXSP-2101V

משדר מקלט אופטי לערוץ וידאו אחד  ולערוץ דטה חוזר (Reverse Data) אחד

פרטים נוספים …

HXSP-2104V

משדר מקלט אופטי לארבעה ערוצי וידאו ולערוץ דטה חוזר (Reverse Data) אחד

פרטים נוספים …

HXSP-2108V

משדר מקלט אופטי לשמונה ערוצי וידאו ולערוץ דטה חוזר (Reverse Data) אחד

פרטים נוספים …

USB-2COM-M

מתאם USB מארז מתכת לשתי יציאות טוריות (סריאלי) RS-232 בחיבור DB-9

פרטים נוספים…

HXVB-100C

מקלט משדר וידאו UTP Balun גמיש לערוץ פסיבי אחד

פרטים נוספים …

HXVB-100R

מקלט משדר וידאו UTP Balun אנכי לערוץ פסיבי אחד

פרטים נוספים . . . .

HXVB-100L

מקלט משדר וידאו UTP Balun שטוח לערוץ פסיבי אחד

פרטים נוספים…

HXSP-G703

ממיר Balun G.703 מ-75 ל- 120 אוהם חיבור נקבה BNC ל-RJ-45

פרטים נוספים . . . .

USB-2COM-PL

מתאם USB לשתי יציאות טוריות (סריאלי) RS-232 בחיבור DB-9

פרטים נוספים…

E-P132-100

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

E-P232-X

שרת TCP/IP  עם שתי יציאות סריאליות בתקנים RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

E-P332

שרת TCP/IP  עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

E-P432

שרת TCP/IP  עם ארבעה יציאות סריאליות בתקנים RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

HTB-1100S-W1/2

נטלינק ממיר מדיה WDM Single Mode פייבר אופטי אטרנט 10/100M

פרטים נוספים…

HTB-1100

נטלינק ממיר מדיה Multi Mode פייבר אופטי אטרנט 10/100M

פרטים נוספים …

HXVB-116U

מקלט משדר וידאו פסיבי UTP Balun לששה עשר ערוצים להתקנה בארון תקשורת

פרטים נוספים …

WPC-132-RTC

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם יציאה אחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

WPC-332

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם ארבעה יציאות של RS-232/422/485

פרטים נוספים…

WPC-232

שרת TCP/IP ניתן לתכנות עם שתי יציאות של RS-232/422/485

 

פרטים נוספים…

HXVB-132U

מקלט משדר וידאו פסיבי UTP Balun לשלושים ושניים ערוצים להתקנה בארון תקשורת

פרטים נוספים …

HXVB-140R

מקלט משדר וידאו אקטיבי UTP Balun לארבעה ערוצים

פרטים נוספים …

HXVB-108G

מקלט משדר וידאו פסיבי UTP Balun לשמונה ערוצים

פרטים נוספים …

HXVB-104G

 

מקלט משדר וידאו פסיבי UTP Balun לארבעה ערוצים

פרטים נוספים…

HXVB-108U

מקלט משדר וידאו פסיבי UTP Balun לשמונה ערוצים להתקנה בארון תקשורת

פרטים נוספים …

HTB-3100

נטלינק ממיר מדיה WDM Single Mode Single Fiber פייבר אופטי אטרנט 10/100M

פרטים נוספים….

HTB-GS-03

ממיר מדיה אטרנט סיב אופטי Netlink במהירות 10/100/1000 Single Mode

פרטים נוספים …

HTB-GM-03

ממיר מדיה אטרנט סיב אופטי Netlink במהירות 10/100/1000 Multi Mode

פרטים נוספים….