הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

Network

NETUSB-100iX4 סרבר אטרנט ליציאת USB אחת

NETUSB-100iX4

סרבר אטרנט ליציאת USB אחת

פרטים נוספים …

NETUSB-400i סרבר אטרנט לארבע יציאות USB

NETUSB-400i

סרבר אטרנט לארבע יציאות USB

פרטים נוספים …

USB-CAN

ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus

 

פרטים נוספים…

USB-CAN ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus USB-CAN-M ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus במארז מתכתי

USB-CAN-M

ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus במארז מתכתי

פרטים נוספים…

USB-CAN-SI-M ממיר מחיבור סריאלי לחיבור CAN Bus במארז מתכתי ובידוד גלווני

USB-CAN-SI-M

ממיר מחיבור סריאלי לחיבור CAN Bus במארז מתכתי ובידוד גלווני

פרטים נוספים …

HXSP-L103

מחבר רשת גיגהביט לחיבור USB3.0

פרטים נוספים…

HXSP-L103 מחבר רשת גיגהביט לחיבור USB3.0 NW-101

NW-101

התקן USB מאריך ומשתף מעל קווי CAT5 RJ-45 גיגה

פרטים נוספים . . . .

USB2-100TX

USB2-100TXA

ממיר מ- USB3.0 לחיבור רשת LAN במהירות 10/100

פרטים נוספים . . . .