הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

MP-954GPS

Mini PCIe

MP-954GPS

כרטיס מיני PCI עם GPS ושתי יציאות טוריות

פרטים נוספים …

MP-954

MP-954

כרטיס מיני PCI עם חיבור לארבעה יציאות טוריות (3 של RS-232 ואחת של RS-232/422/485

פרטים נוספים …

MPX-954E

MPX-954E

כרטיס מיני PCIe עם חיבור לארבעה יציאות של RS-232/RS-422/RS-485

פרטים נוספים …

MPX-954

MPX-954

כרטיס מיני PCIe עם חיבור לארבעה יציאות טוריות של RS-232

פרטים נוספים …

EK-102R5

SLMA3010

כרטיס מיני PCIe ליציאות סריאליות

פרטים נוספים . . . .

SLMA3030

כרטיס מיני PCIe לשתי יציאות סריאליות ויציאה מקבילית

פרטים נוספים…

SLMA3011

כרטיס מיני PCIe לשני חיבורים טוריים RS-232

 

פרטים נוספים…

SLMA3012

כרטיס מיני PCIe לארבע חיבורים טוריים RS-232

פרטים נוספים…