הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

כאשר דנים על רכישת נתונים דיגיטאליים או אנלוגיים, אנחנו מדברים על דגימה של העולם האמיתי על ידי כמה התקנים היקפיים היוצרים נתונים אשר ניתן לטפל על יד מחשב בזמן אמיתי, שם הקיצור של פעולה זו DAQ או DAS, רכישת נתונים בדרך כלל כרוכה ברכישה של אותות ועיבוד האותות כדי לקבל מידע הרצוי. הרכיבים של מערכות רכישת נתונים כוללים חיישנים להמרת פרמטר מדידת אות חשמלי, לאחר מכן מיזוג של האות החשמלי למערך התוכנה/חומרה לעיבודם.

 

Industrial Data Acquisition and Control

קווי מוצר