הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

CAN Bus

NET-CAN 110

NET-CAN 110

מתאם TCP/IP לחיבור לרשת  CAN

פרטים נוספים . . . .

MPX-2515

MPX-2515

כרטיס מיני PCIe לתמיכה בחיבור CAN2.0

פרטים נוספים …

USB-CAN

ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus

 

פרטים נוספים…

USB-CAN ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus USB-CAN-M ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus במארז מתכתי

USB-CAN-M

ממיר מ-USB ליציאה אחת של CAN Bus במארז מתכתי

פרטים נוספים…

USB-CAN-SI-M ממיר מחיבור סריאלי לחיבור CAN Bus במארז מתכתי ובידוד גלווני

USB-CAN-SI-M

ממיר מחיבור סריאלי לחיבור CAN Bus במארז מתכתי ובידוד גלווני

פרטים נוספים …

SER-CAN-M ממיר מחיבור סריאלי לחיבור CAN Bus

SER-CAN-M

ממיר מחיבור סריאלי לחיבור CAN Bus

פרטים נוספים …