הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

Cables

1394B99CABLE

 

כבלים 1394 Firewire

FR-200

FR-200

כבל מאריך (Repeater)  לחיבור 1394B

פרטים נוספים . . . .

פרטים נוספים . . . .

מרכזת חיצונית ומהדרת לחיבורי 1394B Firewire

FW-300B

מרכזת חיצונית ומהדרת לחיבורי 1394B Firewire

פרטים נוספים . . . .