הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2019 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web September 16, 2019. Best View Microsoft, Google Chrome, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

Accessories

9PINMF

9PINMF

כבל סריאלי 9 פין (חיבור זכר/נקבה)

פרטים נוספים . . . .

9PINMM

9PINMM

כבל סריאלי 9 פין (חיבור זכר/זכר)

פרטים נוספים . . . .

9PINFF

9PINFF

כבל סריאלי 9 פין (חיבור נקבה/נקבה)

פרטים נוספים . . . .

IO-115

כרטיס Raspberry Pi GPIO TX / RX

לחיבור RS-232 טורי

פרטים נוספים…